کتاب آموزش رانندگی پایه یک pdf

✅ خرید آنی با سریع ترین درگاه بانکی

💵 لینک دانلود بعد از خرید برای شما نمایش داده خواهد شد

✅ فایل به صورت PDF می باشد

✅ محتوای دانلودی شما دارای 199 صفحه است

کتاب آموزش رانندگی پایه یک pdf

کتاب آموزش رانندگی ویژه متقاضیان گواهینامه پایه یکم ۱۹۹ صفحه PDF را برای شما فراهم شده است.

کتاب آیین نامه پایه یک

کتاب آیین نامه رانندگی پایه یک

دانلود آموزش رانندگی پایه یک

دانلود کتاب آموزش رانندگی پایه یک pdf

متقاضیان دریافت گواهینامه پایه 1 افرادی هستند که قصد رانندگی با وسایل نقلیه سنگین، وسایل نقلیه سنگین با بار بیش از 6 تن و یا افرادی که راننده اتوبوس با بیش از 26 سرنشین هستند را دارند.

فهرست کتاب آموزش رانندگی پایه یک pdf :

فصل اول

  • قوانین و مقررات

فصل دوم

  • مهارتهای اصولی در رانندگی

فصل سوم

  • مهارت های رانندگی ویژه نیمه یدک

فصل چهارم

  • مهارت های رانندگی اوتوبوس

فصل پنجم

ترمزگیری در خودروهای سنگین

فصل ششم

  • سرویس و نگهداری

فصل هفتم

  • ایمنی

فصل هشتم

  • فرهنگ رانندگی

فصل نهم

  • کمک رسانی در تصادف

منابع و مراجع

تصاویر پیش نمایش از فایل خریداری شده شما :